KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LUBANIU ŚL.

Anna Kuźmicka-Dudek

Aktualne licytacje i obwieszczenia

14-08-2019r KM1761/17 I licytacja ułamkowy udział mieszkanie Olszyna

                                                                                     O B W I E S Z C Z E N I E  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14-08-2019 o godz....

14-08-2019r KM268/17 I licytacja mieszkanie Lubań

                                                                                     O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14-08-2019 o godz. 08...

12-08-2019r KM518/00 II licytacja nieruchomość w Zapuście

                                                                                            O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr 1 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 12-08-2019 o...

12-08-2019r KM937/11 II licytacja lokal niemieszkalny w Lubaniu

                                                                                    O B W I E S Z C Z E N I E  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 12.08.2019r. o godz....

05-08-2019r KM1227/17 II licytacja mieszkanie Lubań

                                                                                    O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 05-08-2019 o godz. 08...

05-08-2019r KM1619/17 i KM1177/13 II licytacja budynek mieszkalno-gospodarczy Nowa Karczma

                                                                                  O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 05.08.2019r. o godz. 08:...

05-08-2019r KM714/10 I licytacja nieruchomość leśna Wesołówka

                                                                                        O B W I E S Z C Z E N I E  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 05-08-2019 o god...

                                                                                            O B W I E S Z C Z E N I E

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr 1 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 12-08-2019 o godz. 08:20 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:


                                                                                  D R U G  A    L I C Y T A C J A

Nieruchomości położonej w miejscowości Zapusta 63 gmina Olszyna opisanej jako nieruchomość gruntowa dz. nr 26/3 o pow. 5000 mkw zabudowana budynkami: mieszkalnym i gospodarczymi. W skład nieruchomości wchodzi: budynek mieszkalno-gospodarczy w zabudowie wolnostojącej o pow. 281,20 mkw. i powierzchni użytkowej mieszkalnej 209,80 mkw. (układ funkcjonalny obejmuje w poziomie parteru: korytarze, kuchnię, łazienkę, pokój, pralnię i hydroforownię, kotłownię, spiżarnie, stodołę, w poziomie I piętra: korytarz i 5 pokoi) oraz budynek gospodarczy o pow.użytkowej 86,20mkw (obora na 15 stanowisk), budynek gospodarczy wielofunkcyjny o pow. użytkowej 99,90mkw pełniący funkcję paszarni, obory i stodoły, budynek garażowo-warsztatowy o pow. użytkowej 21,70mkw i kurnik o pow. użytkowej 57,50mkw.

Nieruchomość stanowi własność dłużników oraz posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00031638/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                  360 900,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę:                           240 600,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 36 090,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         


Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :
PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.


                                                                                                                                                                                  Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                              Anna Kuźmicka-Dudek