KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LUBANIU ŚL.

Anna Kuźmicka-Dudek

Aktualne licytacje i obwieszczenia

18-12-2023 GKM 65/19 I licytacja lokal niemieszkalny Lubań

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18-12-2023 o godz. 08:45 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się: P I E R...

18-12-2023 GKM 65/19 I licytacja mieszkanie Lubań

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18-12-2023 o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się: P I E R...

18-12-2023 KM 47/23 I licytacja mieszkanie Lubań

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18.12.2023r. o godz. 08:10 w Sądzie Rejonowym w L...

15-12-2023r KM 1426/12 II licytacja udział w budynku i gruncie Olszyna

LICYTACJA ODWOŁANA!!! O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15-12-2023 o godz. 09:20 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1...

15-12-2023r KM 2280/19 II licytacja udział w budynku Lubań

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15-12-2023 o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się: D R U G...

15-12-2023 KM 1149/12 I licytacja nieruchomość Zaręba

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-12-2023r. o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się: P I E...

15-12-2023 KM 2207/20 I licytacja mieszkanie Lubań

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-12-2023 o godz. 08:10 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się: P I E R...

                                                                                                      O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-12-2023 o godz. 08:10 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Lubaniu przy ul. Przemysłowej 4B dla którego w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu prowadzona jest księga wieczysta nr KW JG1L/00036758/9 wraz z udziałem 14210/100000 części w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności działki gruntu nr 17/9 objętej księgą wieczystą KW nr JG1L/00023217/1.Lokal położony jest na II kondygnacji, tj. I piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego, wzniesionego ok.1920r w technologii tradycyjnej murowanej z cegły jako budynek przemysłowy, przebudowanego na cele mieszkaniowe ok. 10 lat temu. Mieszkanie składa się z pokoju połączonego z kuchnią, 3 pokoi , łazienki, wc, przedpokoju, korytarza i pomieszczenia gospodarczego o łącznej pow. użytkowej 110,40m2.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania zasilaną z pieca gazowego dwufunkcyjnego.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 476 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 357 000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 47 600,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika w PKO BP S.A nr 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                           Komornik Sądowy

                                                                                                                                       Anna Kuźmicka-Dudek