KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LUBANIU ŚL.

Anna Kuźmicka-Dudek

Aktualne licytacje i obwieszczenia

18-12-2023 GKM 65/19 I licytacja lokal niemieszkalny Lubań

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18-12-2023 o godz. 08:45 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się: P I E R...

18-12-2023 GKM 65/19 I licytacja mieszkanie Lubań

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18-12-2023 o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się: P I E R...

18-12-2023 KM 47/23 I licytacja mieszkanie Lubań

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18.12.2023r. o godz. 08:10 w Sądzie Rejonowym w L...

15-12-2023r KM 1426/12 II licytacja udział w budynku i gruncie Olszyna

LICYTACJA ODWOŁANA!!! O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15-12-2023 o godz. 09:20 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1...

15-12-2023r KM 2280/19 II licytacja udział w budynku Lubań

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15-12-2023 o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się: D R U G...

15-12-2023 KM 1149/12 I licytacja nieruchomość Zaręba

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-12-2023r. o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się: P I E...

15-12-2023 KM 2207/20 I licytacja mieszkanie Lubań

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-12-2023 o godz. 08:10 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się: P I E R...

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15-12-2023 o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A
ułamkowego udziału niewydzielonej 1/2 części w:

- nieruchomości gruntowej: działce nr 20 o pow. 243 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (w zabudowie szeregowej, segment środkowy), dwukondygnacyjnym (parter+ poddasze użytkowe), w całości podpiwniczonym z garażem jednostanowiskowym w podpiwniczeniu, wzniesionym w latach 80-tych XX wieku w technologii tradycyjnej murowanej z pustaków i cegły.
Układ funkcjonalny obejmuje : 4 pokoje, kuchnię, łazienkę z wc, toaletę, komunikację i garderobę o łącznej pow. użytkowej 111,80m2.
Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania zasilaną z pieca na opał stały i z pieca gazowego.
Dostęp bezpośredni do drogi publicznej gminnej (dz. nr 18/4dr) oraz poprzez działkę gminną nr 22 do działki drogowej gminnej (dz. nr 5/9dr) i dalej do działki drogowej nr 39 dr: ul. Polnej o nawierzchni asfaltowej.
Nieruchomości położona w miejscowości Lubań przy ul. Polnej 44 stanowi w udziale 1/2 współwłasność dłużnika oraz posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00017527/2.

Ułamkowy udział 1/2 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 215 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 143 333,33 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 21 500,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika w PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.
                                                                                                                                      Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                     Anna Kuźmicka-Dudek