KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LUBANIU ŚL.

Anna Kuźmicka-Dudek

Aktualne licytacje i obwieszczenia

18-12-2023 GKM 65/19 I licytacja lokal niemieszkalny Lubań

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18-12-2023 o godz. 08:45 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się: P I E R...

18-12-2023 GKM 65/19 I licytacja mieszkanie Lubań

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18-12-2023 o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się: P I E R...

18-12-2023 KM 47/23 I licytacja mieszkanie Lubań

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18.12.2023r. o godz. 08:10 w Sądzie Rejonowym w L...

15-12-2023r KM 1426/12 II licytacja udział w budynku i gruncie Olszyna

LICYTACJA ODWOŁANA!!! O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15-12-2023 o godz. 09:20 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1...

15-12-2023r KM 2280/19 II licytacja udział w budynku Lubań

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15-12-2023 o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się: D R U G...

15-12-2023 KM 1149/12 I licytacja nieruchomość Zaręba

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-12-2023r. o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się: P I E...

15-12-2023 KM 2207/20 I licytacja mieszkanie Lubań

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-12-2023 o godz. 08:10 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się: P I E R...

LICYTACJA ODWOŁANA!!!

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15-12-2023 o godz. 09:20 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A
ułamkowego udziału niewydzielonej 1/2 części w:

1) nieruchomości gruntowej: dz. nr nr 897/1, 897/2 i 897/3 o pow. 1099m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym, wzniesionym ok.1930r w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. Budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony ze strychem nieużytkowym.
Układ funkcjonalny obejmuje: 5 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki i komunikację o łącznej pow. użytkowej 157,99m2 + 4 pomieszczenia gospodarcze o łącznej pow. 28,92m2. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkalna budynku wynosi 186,91m2.
Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną (z wodociągu), kanalizacyjną (do sieci kanalizacyjnej), centralnego ogrzewania (z pieca na opał stały). Obok budynku posadowione są 3 budynki gospodarcze, jednokondygnacyjne, murowane z cegły o pow. zabudowy: 56m2, 41m2 i 18m2. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej ul. Rzecznej (dz. nr 814dr).
oraz 2) dz. nr 944/1 i 944/2 o łącznej pow. 4.208m2 stanowiących grunty orne (RIIIB), położonych w odległości ok.800m od działek zabudowanych domem, przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i 3 Maja. Działki niezabudowane, przylegają do siebie i tworzą kształt wieloboczny, zbliżony do trójkąta. Ukształtowanie terenu płaskie. Teren porośnięty trawą. Dojazd ulicami asfaltowymi. Dostęp do drogi publicznej gminnej ul. 3 Maja (dz. nr 933dr). Wzdłuż granicy działek z drogą oraz w pasie ulicy przebiegają sieci uzbrojenia technicznego: energii elektrycznej, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.
Nieruchomość zabudowana położona jest w miejscowości Olszyna przy ul. Rzeczna 17 i stanowi wspólność ustawową małżeńską dłużników oraz posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00011106/3.

Ułamkowy udział 1/2 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 223 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 148 666,67 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 22 300,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika w PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.
                                                                                                                                      Komornik Sądowy

                                                                                                                                    Anna Kuźmicka-Dudek