KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LUBANIU ŚL.

Anna Kuźmicka-Dudek

11-12-2019r KM1573/18 I licytacja mieszkanie Lubań

                                                                                 O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11-12-2019 o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

                                                                       P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego nr 54 położonego na I piętrze 6-klatkowego bloku mieszkalnego wielorodzinnego, wzniesionego w technologii wielkiej płyty i elementów prefabrykowanych , oddanego do użytku w 1986r. Lokal składa się z trzech pokoi w tym pokój dzienny z wyjściem na balkon, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 61,10m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewanie zasilaną z zewnętrznej sieci grzewczej i telekomunikacyjną. Lokal położony w Lubaniu przy ul.Wł.Hermana 4E/54 stanowi własność dłużników i posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00019884/6.

Nieruchomość/prawo oszacowane jest na kwotę:                                                  176 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:                                       132 000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 17 600,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :
PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                                                                    Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                               Anna Kuźmicka-Dudek