KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LUBANIU ŚL.

Anna Kuźmicka-Dudek

11-12-2019r KM1583/16 I licytacja warsztat Lubań

                                                                                   O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11-12-2019 o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

                                                                            P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

działki gruntu nr 9/85 o łącznej powierzchni 517 m2 w użytkowaniu wieczystym do 05-12-2089r zabudowanej budynkiem usługowym, jednokondygnacyjnym z zapleczem biurowo-socjalnym stanowiącym odrębną nieruchomość o łącznej powierzchni użytkowej 117,90m2. Budynek poddany modernizacji został przystosowany do funkcji usługowej: warsztatu samochodowego ze stanowiskami do obsługi serwisu opon.


Nieruchomość  położona jest w Lubaniu ul. Przemysłowa i stanowi własność dłużnika oraz posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00029757/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                  116 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:                         87 000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 11 600,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :
PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                                                                 Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                             Anna Kuźmicka-Dudek