KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LUBANIU ŚL.

Sławomir Kuźmicki

Aktualne licytacje i obwieszczenia

21-04-2017 r. I licytacja nieruchomości Szarłan Alina

O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Sławomir Kuźmicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21-04-2017r. o godz. 08:45 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 3 odbędzie się:   P I E R W S Z A  L I C Y T A C...

21-04-2017 r. I licytacja nieruchomości Frydrychowski Krzysztof i Beata

O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Sławomir Kuźmicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21-04-2017r. o godz.08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 3 odbędzie się:   P I E R W S Z A  L I C Y T A C J...

21-04-2017 r. I licytacja nieruchomości Zieniewicz Henryk i Irena

O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Sławomir Kuźmicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21-04-2017r. o godz. 08:10 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 3 odbędzie się:   P I E R W S Z A  L I C Y T A C...

03-04-2017 r. I licytacja nieruchomości Kożuszyn Jolanta

O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Sławomir Kuźmicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03-04-2016 r. o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 3 odbędzie się:   P I E R W S Z A  L I C Y T A C...

12-04-2017 r. II licytacja nieruchomości Nowakowski, Dul-Nowakowska

O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Sławomir Kuźmicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12-04-2017 o godz. 08:10 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 3 odbędzie się:   D R U G A  L I C Y T A C J A   Ni...

03-04-2017 r. I licytacja nieruchomości Linke Janina

O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Sławomir Kuźmicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03-04-2017r. o godz.08:10 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 3 odbędzie się:   P I E R W S Z A  L I C Y T A C J...

05-04-2017 r. I licytacja ruchomości Gołos Sebastian

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Sławomir Kuźmicki mający kancelarię w Lubaniu przy Pl. Strażacki 11 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-04-2017 roku o godz. 10:00 odbędzie się w kancelarii komornika...

29-03-2017 r. I licytacja ruchomości Welgan Roman

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Sławomir Kuźmicki mający kancelarię w Lubaniu przy Pl. Strażacki 11 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-03-2017 roku o godz. 10:00 pod adresem: 59-800 Lubań, ul. Warsz...