KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LUBANIU ŚL.

Anna Kuźmicka-Dudek

Aktualne licytacje i obwieszczenia

24-06-2024r KM 581/23 II licytacja dom+grunty Pisarzowice

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 24.06.2024r. o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się: D R U...

14-06-2024r KM 2027/22 I licytacja mieszkanie Lubań

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14-06-2024 o godz. 09:40 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się: P I E R...

14-06-2024r KMP 41/19 I licytacja mieszkanie Olszyna

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14-06-2024 o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się: P I E R...

14-06-2024r KM 1275/16 I licytacja nieruchomość Pisarzowice

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14-06-2024 o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się: P I E R...

14-06-2024r KM 875/13 I licytacja lokal niemieszkalny Leśna

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14-06-2024 o godz. 09:20 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się: P I E R...

14-06-2024r KM 1357/21 I licytacja mieszkanie Lubań

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14-06-2024 o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się: P I E R...

14-06-2024r KM 568/21 I licytacja dom Zaręba

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14-06-2024 o godz. 08:45 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się: P I E R...