KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LUBANIU ŚL.

Sławomir Kuźmicki

Aktualne licytacje i obwieszczenia

13-03-2017 r. I licytacja nieruchomości Halama Jerzy - 2

O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13-03-2017 o godz. 08:00 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 3 odbędzie się:   P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A   Nieruchomości...

13-03-2017 r. I licytacja nieruchomości Halama Jerzy

O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13-03-2017 o godz. 08:20 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 3 odbędzie się:   P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A   Nieruchomości...

13-03-2017 r. I licytacja nieruchomości Capar Jacek

O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13-03-2017r. o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 3 odbędzie się:   P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A   Nieruchomośc...

15-03-2017 r. I licytacja nieruchomości Gałęska Anna

O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Sławomir Kuźmicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-03-2017r. o godz. 08:10 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 3 odbędzie się:   P I E R W S Z A  L I C Y T A C...

15-03-2017 r. I licytacja nieruchomości Więcek Piotr

O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Sławomir Kuźmicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-03-2017r. o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 3 odbędzie się:   P I E R W S Z A  L I C Y T A C...

06-03-2017 r. I licytacja nieruchomości Welgan Roman

O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Sławomir Kuźmicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06-03-2017r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 3 odbędzie się:   P I E R W S Z A  L I C Y T A C...