KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LUBANIU ŚL.

Anna Kuźmicka-Dudek

Aktualne licytacje i obwieszczenia

15-06-2018r I licytacja nieruchomości

                                                                    O B W I E S Z C Z E N I E  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-06-2018 o godz. 08:10 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go...

04-06-2018r II licytacja nieruchomości

                                                              O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 04-06-2018r. o godz. 08:10 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja...