KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LUBANIU ŚL.

Anna Kuźmicka-Dudek

Aktualne licytacje i obwieszczenia

11-04-2018 r. II licytacja nieruchomości Nowak Dariusz Krawczyk Agnieszka

                                                                  O B W I E S Z C Z E N I E  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 11-04-2018 o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go M...

11-04-2018 r. II licytacja nieruchomości Kołtun Mariusz i Katarzyna

                                                                  O B W I E S Z C Z E N I E  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 11-04-2018 o godz. 08:00 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go M...

11-04-2018 r. II licytacja nieruchomości Dowhaluk Marta

                                                                  O B W I E S Z C Z E N I E  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 11-04-2018 o godz. 08:15 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go M...

I licytacja nieruchomości Kupś Anna Bzdenga Zdzisław

                                                                  O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 28-03-2018 o godz. 08:10 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maj...

19-03-2018 r. II licytacja nieruchomości Capar Krzysztof

O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19-03-2018 o godz. 08:10 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 3 odbędzie się:   D R U G A       L I C Y T A C J...