KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LUBANIU ŚL.

Sławomir Kuźmicki

Aktualne licytacje i obwieszczenia

19-07-2017 r. I licytacja nieruchomości Kuczyński Jan

O B W I E S Z C Z E N I E   Zastępca Komornika Sądowego przy SR w Lubaniu Sławomira Kuźmickiego Komornik Anna Kuźmicka-Dudek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19-07-2017r. o godz.08:10 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 3 odbędzie się:    ...

06-07-2017 r. I licytacja nieruchomości Ostrowska Magdalena i Bartosz

O B W I E S Z C Z E N I E   Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Sławomira Kuźmickiego Komornik Anna Kuźmicka-Dudek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06-07-2017 o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 3 odbę...

07-07-2017 r. II licytacja nieruchomości Ostrowski Bartosz i Magdalena

O B W I E S Z C Z E N I E   Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Sławomira Kuźmickiego Komornik Anna Kuźmicka-Dudek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04-08-2017 o godz. 08:10 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 3 odbę...

06-07-2017 r. I licytacja nieruchomości Ostrowski Bartosz i Magdalena

O B W I E S Z C Z E N I E   Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Sławomira Kuźmickiego Komornik Anna Kuźmicka-Dudek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06-07-2017 o godz. 09:50 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 3 odbę...

07-07-2017 r. II licytacja nieruchomości Zieniewicz Henryk i Irena

O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Sławomir Kuźmicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07-07-2017r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 3 odbędzie się:   D R U G A  L I C Y T A C J A  ...

07-07-2017 r. II licytacja nieruchomości Szarłan Alina

O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Sławomir Kuźmicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07-07-2017r. o godz. 09:20 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 3 odbędzie się:   D R U G A  L I C Y T A C J A  ...