KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LUBANIU ŚL.

Sławomir Kuźmicki

Aktualne licytacje i obwieszczenia

17-05-2017 r. I licytacja nieruchomości Winiarczyk Andrzej i Krystyna

O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Sławomir Kuźmicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-05-2017r. o godz.08:10 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 3 odbędzie się:   P I E R W S Z A  L I C Y T A C J...

17-05-2017 r. I licytacja nieruchomości Byk Kazimierz

O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Sławomir Kuźmicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-05-2017r. o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 3 odbędzie się:   P I E R W S Z A  L I C Y T A C...

15-05-2017 r. I licytacja nieruchomości Ostrowski Bartosz i Magdalena

O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-05-2017r. o godz. 08:10 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 3 odbędzie się:   P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A   Nieruchomośc...

12-05-2017 r. II licytacja nieruchomości Capar Jacek

O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12-05-2017r. o godz. 08:10 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 3 odbędzie się:   D R U G A  L I C Y T A C J A   Nieruchomości poł...

08-05-2017 r. I licytacja nieruchomości Karolewicz Anna

O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Sławomir Kuźmicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 08-05-2017r. o godz. 08:40 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 3 odbędzie się:   P I E R W S Z A  L I C Y T A C...

08-05-2017 r. II licytacja nieruchomości Capar Henryk

O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Sławomir Kuźmicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 08-05-2017 o godz. 08:20 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 3 odbędzie się:   D R U G A  L I C Y T A C J A   Ni...