KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LUBANIU ŚL.

Anna Kuźmicka-Dudek

Wzory wniosków

Informacje dotyczące postępowania egzekucyjnego

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Celem przeprowadzenia egzekucji przez komornika wierzyciel zobowiązany jest :

  • dostarczyć oryginał tytułu wykonawczego oraz
  • odpowiedni wniosek egzekucyjny
Wzory dokumentów do pobrania:

 

Formularz wniosku egzekucyjnego - nowy 2019

 

- POBIERZ PLIK -

 

Formularz skargi na czynności komornika - nowy 2019

 

 - POBIERZ PLIK -

 

Wniosek o doręczenie - nowy 2020

 

- POBIERZ PLIK -

 

Pliki można otworzyć w darmowym progranie Adobe Reader, który możecie Państwo pobrać: pobierz Adobe Reader