KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LUBANIU ŚL.

Anna Kuźmicka-Dudek

Licytacje nieruchomości

Tutaj znajdziecie Państwo wszystkie aktualne obwieszczenia o licytacjach nieruchomości.

14-08-2019r KM1761/17 I licytacja ułamkowy udział mieszkanie Olszyna

                                                                                     O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14-08-2019 o godz. 08:10 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:


                                                                           P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

ułamkowego udziału 1/4 części w lokalu mieszkalnym nr 6 stanowiącym odrębną nieruchomość wraz z udziałem w wysokości 1282/10000 części w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu nr 700/3.
Nieruchomość (udział 1/4) stanowi własność dłużnika i położona jest w miejscowości Olszyna, ul. Parkowa 10 oraz posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00026740/7.

Ułamkowy udział 1/4 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę:       7 750,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:                       5 812,50 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 775,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :
PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                                                                   Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                                Anna Kuźmicka-Dudek

14-08-2019r KM268/17 I licytacja mieszkanie Lubań

                                                                                     O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14-08-2019 o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:


                                                                          P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 18 stanowiącego odrębną nieruchomość o łącznej pow. użytkowej 35,37m2 wraz z udziałem 364/10000 części w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu nr 58. Nieruchomość położona jest w miejscowości Lubań, przy ul. Wrocławska 10 i skł. się z  2 pokoi (o pow. 16,20m2 i 5,70m2), kuchni (o pow. 4,50m2), łazienki z wc o pow.2,70m2 i 2 przedpokoi (o pow. 4,60m2) oraz stanowi własność dłużnika i posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00026257/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                  91 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:                       68 250,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 9 100,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :
PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.


                                                                                                                                                                                       Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                                  Anna Kuźmicka-Dudek

12-08-2019r KM518/00 II licytacja nieruchomość w Zapuście

                                                                                            O B W I E S Z C Z E N I E

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr 1 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 12-08-2019 o godz. 08:20 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:


                                                                                  D R U G  A    L I C Y T A C J A

Nieruchomości położonej w miejscowości Zapusta 63 gmina Olszyna opisanej jako nieruchomość gruntowa dz. nr 26/3 o pow. 5000 mkw zabudowana budynkami: mieszkalnym i gospodarczymi. W skład nieruchomości wchodzi: budynek mieszkalno-gospodarczy w zabudowie wolnostojącej o pow. 281,20 mkw. i powierzchni użytkowej mieszkalnej 209,80 mkw. (układ funkcjonalny obejmuje w poziomie parteru: korytarze, kuchnię, łazienkę, pokój, pralnię i hydroforownię, kotłownię, spiżarnie, stodołę, w poziomie I piętra: korytarz i 5 pokoi) oraz budynek gospodarczy o pow.użytkowej 86,20mkw (obora na 15 stanowisk), budynek gospodarczy wielofunkcyjny o pow. użytkowej 99,90mkw pełniący funkcję paszarni, obory i stodoły, budynek garażowo-warsztatowy o pow. użytkowej 21,70mkw i kurnik o pow. użytkowej 57,50mkw.

Nieruchomość stanowi własność dłużników oraz posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00031638/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                  360 900,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę:                           240 600,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 36 090,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         


Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :
PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.


                                                                                                                                                                                  Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                              Anna Kuźmicka-Dudek

12-08-2019r KM937/11 II licytacja lokal niemieszkalny w Lubaniu

                                                                                    O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 12.08.2019r. o godz.08:40  w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:


                                                                                  D R U G A    L I C Y T A C J A

lokalu niemieszkalnego nr LU o łącznej pow. 540,75m2 stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem 662/1000 części w częściach wspólnych budynku i prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu nr 69/1 objęte księgą wieczystą KW nr JG1L/00015755/5.

Lokal położony jest w Lubaniu przy ul. Garbarskiej 3 na parterze trzykondygnacyjnego budynku i składa się z 9 pomieszczeń o łącznej pow. 276,59 m2 oraz 10 pomieszczeń przynależnych o łącznej pow. 264,16 m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową  i kanalizacyjną, brak co.


Nieruchomość stanowi własność dłużnika i posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00033016/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                  315 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę:                           210 000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 31 500,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.     

    
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :
PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.


                                                                                                                                                                                   Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                                Anna Kuźmicka-Dudek

05-08-2019r KM1227/17 II licytacja mieszkanie Lubań

                                                                                    O B W I E S Z C Z E N I E

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 05-08-2019 o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:


                                                                                  D R U G A    L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 2 stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem w wysokości 169/1000 części w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu nr 9 położonego w miejscowości Lubań, przy ul. Jeleniogórskiej 3 skł. się z  2 pokoi (o pow. 18,60m2 i 10,40m2), kuchni (o pow. 5,70m2) i przedpokoju (o pow. 2,40m2). Do lokalu przynależą 2 piwnice o łącznej pow. 5,70m2. W lokalu brak jest łazienki a wspólne wc znajduje się na klatce schodowej . Nieruchomość stanowi współwłasność dłużników i posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00029808/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                  53 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę:                           35 333,33 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 5 300,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :
PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                                                                    Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                               Anna Kuźmicka-Dudek

05-08-2019r KM1619/17 i KM1177/13 II licytacja budynek mieszkalno-gospodarczy Nowa Karczma

                                                                                  O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 05.08.2019r. o godz. 08:10 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

                                                                               D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Karczma 21 gm. Siekierczyn opisanej jako nieruchomość gruntowa - dz. nr 107/2 zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym jednorodzinnym podpiwniczonym. Układ funkcjonalny obejmuje 4 pokoje, 3 kuchnie, 2 łazienki i komunikację o łącznej pow.użytkowej 120,70m. Nieruchomość stanowi współwłasność dłużników w udziałach po 1/2 i posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00034194/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                  65 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę:                        43 333,33 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 6 500,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :
PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.


                                                                                                                                                                            Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                        Anna Kuźmicka-Dudek

05-08-2019r KM714/10 I licytacja nieruchomość leśna Wesołówka

                                                                                        O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 05-08-2019 o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

                                                                            P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej lasy (LsIV) o łącznej pow. 0,68ha składającej się z  dz. nr 128 i dz. nr 130,  położonej w miejscowości Wesołówka gm. Siekierczyn  należącej do dłużnika i posiadającej założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00014492/6.
-Działka nr 128 o pow. 0,24ha stanowi lasy (LsIV), gatunek główny Brz, bonitacja: III, wiek 70lat. Kształt działki regularny, prostokątny. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej - dz.nr 129dr.
-Działka nr 130 o pow. 0,44ha  stanowi lasy (LsIV), gatunek główny:Db, bonitacja III, wiek 80 lat. Kształt działki nieregularny. Działka posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych gminnych - dz.nr 155dr i 129dr.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                  23 909,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:                        17 931,75 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 2 390,90 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :
PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                   Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                          Anna Kuźmicka-Dudek