KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LUBANIU ŚL.

Anna Kuźmicka-Dudek

Licytacje nieruchomości

Tutaj znajdziecie Państwo wszystkie aktualne obwieszczenia o licytacjach nieruchomości.

24-06-2024r KM 581/23 II licytacja dom+grunty Pisarzowice

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 24.06.2024r. o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

1. nieruchomości gruntowej : dz. nr 604/2 o łącznej pow. 1200m2 stanowiącej grunty rolne zabudowane (Br-RIVa) zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, parterowym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym, wzniesionym w I połowie XX wieku w technologii tradycyjnej murowanej. Układ funkcjonalny obejmuje 6 pokoi, 2 kuchnie, łazienkę, komunikację. Łączna pow. użytkowa wynosi 137,90m2. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilanego z pieca na opał stały. Za budynkiem mieszkalnym posadowiony jest budynek gospodarczy o pow. ok. 40m2 murowany z cegły. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (dz. nr 607 dr).
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 271 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 180,666,67 zł.
Wadium w kwocie: 27.100,00zł.

2. nieruchomości gruntowej : dz. nr 606/1 o łącznej pow. 1402m2 stanowiącej w części pastwiska () i w części grunty rolne zabudowane (Br-PsIII) . Na działce znajdują się aktualnie szklarnie ogrodnicze (niezwiązane trwale z gruntem). Kształt działki regularny, czworoboczny, ukształtowanie terenu płaskie, nasłonecznienie dobre. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (dz. nr 607 dr).
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 80 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 53.333,33 zł.
Wadium w kwocie: 8.000,00zł.

3. nieruchomości gruntowej : dz. nr 1155 o łącznej pow. 7700m2 stanowiącej grunty orne (RIIIb, RIVa i RIVb) i zlokalizowanej jest po drugiej stronie drogi krajowej nr 30. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (dz. nr 1148 dr). Kształt działki regularny, prostokątny, ukształtowanie terenu płaskie, nasłonecznienie dobre. Obszar działki wykorzystywany rolniczo.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 81 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 54.000,00 zł.
Wadium w kwocie: 8.100,00zł.

Nieruchomość położona w miejscowości Pisarzowice nr 243 gm. Lubań, posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00016252/6 i stanowi własność dłużnika.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania każdej z działek najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika w PKO BP S.A nr 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                          Komornik Sądowy

                                                                                                      Anna Kuźmicka-Dudek