KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LUBANIU ŚL.

Anna Kuźmicka-Dudek

Licytacje nieruchomości

Tutaj znajdziecie Państwo wszystkie aktualne obwieszczenia o licytacjach nieruchomości.

05-02-2020r KM1137/18 I licytacja ułamkowy udział mieszkanie Lubań

                                                                                O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 05-02-2020r o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

                                                                        P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

ułamkowego udziału 5/8 części w lokalu mieszkalnym nr 8 stanowiącym odrębną nieruchomość wraz z udziałem w wysokości 875/10000 części w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu nr 68.
Nieruchomość (udział 5/8) stanowi własność dłużnika i położona jest w miejscowości Lubań, przy ul. Słowackiego  4 oraz posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00017004/0.

Nieruchomość (udział) oszacowana jest na kwotę:                              95 600,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:                71 700,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 9 560,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :
PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                                                                      Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                                  Anna Kuźmicka-Dudek

05-02-2020r KM1589/10 II licytacja nieruchomość Pisarzowice

                                                                                 O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 05.02.2020r. o godz. 08:10 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

                                                                              D R U G A    L I C Y T A C J A

Nieruchomości gruntowej dz.nr 113/1 i 115/1 o łącznej pow. 2000m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym  dwukondygnacyjnym ze strychem nieużytkowym i z częścią gospodarczą. Łączna pow. użytkowa części mieszkalnej wynosi 255,20m2 a części gospodarczej 78,80m2. Nieruchomość położona jest w  miejscowości Pisarzowice nr 83, gm. Lubań i stanowi własność dłużnika oraz posiadająca założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00009214/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                  254 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę:                        169 333,33 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 25 400,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :
PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                                                                    Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                               Anna Kuźmicka-Dudek