KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LUBANIU ŚL.

Anna Kuźmicka-Dudek

Licytacje nieruchomości

Tutaj znajdziecie Państwo wszystkie aktualne obwieszczenia o licytacjach nieruchomości.

30-09-2019r KM1703/15 I licytacja budynek wielofunkcyjny Lubań

                                                                                         O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30-09-2019 o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

                                                                               P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

działki gruntu nr 21 o łącznej powierzchni 5.088m2 w użytkowaniu wieczystym do dnia 05-12-2089r. zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym-warsztatowym z częścią biurowo- socjalną i magazynową o powierzchni użytkowej 398,30m2 położonej w miejscowości Lubań, ul. Różana  23 stanowiącej własność dłużnika i posiadającej założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00016609/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                  325 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:                       243 750,00 zł.


Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 32 500,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :
PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                                                              Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                          Anna Kuźmicka-Dudek

30-09-2019r KM1703/15 I licytacja grunt w użytkowaniu wieczystym Lubań

                                                                                           O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30-09-2019 o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

                                                             P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

działki gruntu nr 25/1 niezabudowanej o łącznej powierzchni 25m2 w użytkowaniu wieczystym do dnia 19-03-2089r. położonej w miejscowości Lubań, przy ul. Różana. Stanowiącej własność dłużnika i posiadającej założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00027278/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                  800,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:                        600,00 zł.


Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 80,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :
PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.


Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                                                                      Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                                  Anna Kuźmicka-Dudek

30-09-2019r KM224/17 II licytacja grunt w Zarębie

                                                                                         O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 30-09-2019 o godz. 08:10 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:


                                                                                     D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej stanowiącej grunty orne  RIIIb i rolne  dz.nr 466/29 o łącznej pow. 0,3007ha zabudowanej fragmentami murów położonej w miejscowości Zaręba gm. Siekierczyn  stanowiącej własność dłużnika i posiadającej założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00033434/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                  12 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę:                         8 000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 1 200,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :
PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                                                                        Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                                   Anna Kuźmicka-Dudek

30-09-2019r KM224/17 II licytacja grunty w Zarębie

                                                                                           O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 30-09-2019 o godz. 08:10 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:


                                                                                        D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej, stanowiącej grunty orne RIIIb i rolne, dz. nr 466/27, 466/28, 466/30, 466/31 o łącznej pow. 5,2479ha zabudowanej fragmentami murów położonej w miejscowości Zaręba gm. Siekierczyn  stanowiącej własność dłużnika i posiadającej założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00029850/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                  212 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę:                       141 333,33 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 21 200,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :
PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                                                               Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                           Anna Kuźmicka-Dudek