KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LUBANIU ŚL.

Anna Kuźmicka-Dudek

Licytacje nieruchomości

Tutaj znajdziecie Państwo wszystkie aktualne obwieszczenia o licytacjach nieruchomości.

18-12-2023 GKM 65/19 I licytacja lokal niemieszkalny Lubań

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18-12-2023 o godz. 08:45 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

P I E R W S Z A      L I C Y T A C J A

lokalu niemieszkalnego nr L1 położonego na I kondygnacji, tj. na parterze 3-kondygnacyjnego budynku mieszkalno-usługowego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z pomieszczeniem przynależnym położonego w Lubaniu przy ul. 7 Dywizji 4 , gmina Lubań, powiat lubański, województwo dolnośląskie dla którego w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu prowadzona jest księga wieczysta KW JG1L/00030710/9 wraz z udziałem 98/1000 części w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności działki gruntu nr 51 objętej księgą wieczystą KW nr JG1L/00021886/7. Lokal niemieszkalny składa się z pomieszczenia usługowego o pow.36m2, pomieszczenia biurowego o pow.14,30m2, korytarza o pow.9,20m2 i toalety o pow. 2,80m2. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 62,30m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 11,40m2. Łącznie powierzchnia nieruchomości lokalowej wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 73,70m2.Wejście do lokalu poprzez korytarz stanowiący część wspólną. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania zasilaną z pieca gazowego. Nieruchomość stanowi współwłasność dłużników.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 293 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 219 750,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 29 300,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika w PKO BP S.A nr 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                     Komornik Sądowy

                                                                                                                                 Anna Kuźmicka-Dudek

18-12-2023 GKM 65/19 I licytacja mieszkanie Lubań

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18-12-2023 o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 2 położonego na parterze V-kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Lubaniu przy ul. Władysława Hermana 2 dla którego w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu prowadzona jest księga wieczysta KW JG1L/00033105/6 wraz z udziałem 270/10000 części w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności działki gruntu nr 1/73 objętej księgą wieczystą KW nr JG1L/00031567/8.Lokal składa się z 3 pokoi , w tym pokój dzienny z wyjściem na balkon, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o łącznej pow. użytkowej 61,00m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,50m2. Łączna powierzchnia wynosi 64,50m2.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, centralne ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci grzewczej, telekomunikacyjną. Nieruchomość stanowi współwłasność dłużników.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 171 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 128 250,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 17 100,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika w PKO BP S.A nr 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                         Komornik Sądowy

                                                                                                                                     Anna Kuźmicka-Dudek

18-12-2023 KM 47/23 I licytacja mieszkanie Lubań

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18.12.2023r. o godz. 08:10 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 7 położonego na II piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego, podpiwniczonego, stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Lubaniu przy ul. Robotnicza 22A dla którego w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu prowadzona jest księga wieczysta o nr KW JG1L/00026209/3 wraz z udziałem 1041/10000 części w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności działki gruntu nr 32/2 objętej księgą wieczystą KW nr JG1L/00022175/7.Lokal składa się z pokoju z aneksem kuchennym, mniejszego pokoju, łazienki z wc i 2 przedpokojów. Łączna pow. użytkowa wynosi 40,00m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, ciepła woda użytkowa z bojlera elektrycznego, większy pokój ogrzewany za pomocą grzejnika elektrycznego, mniejszy pokój nieogrzewany. Nieruchomość stanowi współwłasność dłużnika.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 181 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 135 750,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 18 100,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika w PKO BP S.A nr 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                      Komornik Sądowy

                                                                                                                                  Anna Kuźmicka-Dudek

15-12-2023r KM 1426/12 II licytacja udział w budynku i gruncie Olszyna

LICYTACJA ODWOŁANA!!!

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15-12-2023 o godz. 09:20 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A
ułamkowego udziału niewydzielonej 1/2 części w:

1) nieruchomości gruntowej: dz. nr nr 897/1, 897/2 i 897/3 o pow. 1099m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym, wzniesionym ok.1930r w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. Budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony ze strychem nieużytkowym.
Układ funkcjonalny obejmuje: 5 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki i komunikację o łącznej pow. użytkowej 157,99m2 + 4 pomieszczenia gospodarcze o łącznej pow. 28,92m2. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkalna budynku wynosi 186,91m2.
Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną (z wodociągu), kanalizacyjną (do sieci kanalizacyjnej), centralnego ogrzewania (z pieca na opał stały). Obok budynku posadowione są 3 budynki gospodarcze, jednokondygnacyjne, murowane z cegły o pow. zabudowy: 56m2, 41m2 i 18m2. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej ul. Rzecznej (dz. nr 814dr).
oraz 2) dz. nr 944/1 i 944/2 o łącznej pow. 4.208m2 stanowiących grunty orne (RIIIB), położonych w odległości ok.800m od działek zabudowanych domem, przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i 3 Maja. Działki niezabudowane, przylegają do siebie i tworzą kształt wieloboczny, zbliżony do trójkąta. Ukształtowanie terenu płaskie. Teren porośnięty trawą. Dojazd ulicami asfaltowymi. Dostęp do drogi publicznej gminnej ul. 3 Maja (dz. nr 933dr). Wzdłuż granicy działek z drogą oraz w pasie ulicy przebiegają sieci uzbrojenia technicznego: energii elektrycznej, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.
Nieruchomość zabudowana położona jest w miejscowości Olszyna przy ul. Rzeczna 17 i stanowi wspólność ustawową małżeńską dłużników oraz posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00011106/3.

Ułamkowy udział 1/2 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 223 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 148 666,67 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 22 300,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika w PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.
                                                                                                                                      Komornik Sądowy

                                                                                                                                    Anna Kuźmicka-Dudek

15-12-2023r KM 2280/19 II licytacja udział w budynku Lubań

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15-12-2023 o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A
ułamkowego udziału niewydzielonej 1/2 części w:

- nieruchomości gruntowej: działce nr 20 o pow. 243 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (w zabudowie szeregowej, segment środkowy), dwukondygnacyjnym (parter+ poddasze użytkowe), w całości podpiwniczonym z garażem jednostanowiskowym w podpiwniczeniu, wzniesionym w latach 80-tych XX wieku w technologii tradycyjnej murowanej z pustaków i cegły.
Układ funkcjonalny obejmuje : 4 pokoje, kuchnię, łazienkę z wc, toaletę, komunikację i garderobę o łącznej pow. użytkowej 111,80m2.
Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania zasilaną z pieca na opał stały i z pieca gazowego.
Dostęp bezpośredni do drogi publicznej gminnej (dz. nr 18/4dr) oraz poprzez działkę gminną nr 22 do działki drogowej gminnej (dz. nr 5/9dr) i dalej do działki drogowej nr 39 dr: ul. Polnej o nawierzchni asfaltowej.
Nieruchomości położona w miejscowości Lubań przy ul. Polnej 44 stanowi w udziale 1/2 współwłasność dłużnika oraz posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00017527/2.

Ułamkowy udział 1/2 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 215 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 143 333,33 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 21 500,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika w PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.
                                                                                                                                      Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                     Anna Kuźmicka-Dudek

15-12-2023 KM 1149/12 I licytacja nieruchomość Zaręba

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-12-2023r. o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

Nieruchomości gruntowej dz. nr 173/1 i 179/1 zabudowanej o łącznej powierzchni 4,6317ha, położonej w miejscowości Zaręba ul. Prymasa S.Wyszyńskiego 27, gm. Siekierczyn posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubaniu pod nr KW JG1L/00018220/7.
W skład nieruchomości wchodzą:
1. Działka nr 173/1 o pow. 3.800m2 zabudowana w części (2.900m2): budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i garażowym 2-stanowiskowym:
budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. użytkowej 197,80m2 podpiwniczony, z poddaszem użytkowym wykonany w technologii tradycyjnej w 2002r.Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (kocioł na paliwo stałe).
budynek garażowy dwustanowiskowy o pow. użytkowej 42m2 wyposażony w instalację elektryczną.
oraz w części działki o pow. 900m2 zabudowana jest : budynkiem garażowym wielostanowiskowym o pow. użytkowej 384m2 parterowym, z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia, wykonanym w technologii tradycyjnej w 1996r, wyposażonym w instalację elektryczną.
2. Działka nr 179/1 o pow. 5.796m2 zabudowana jest w części budynkami do produkcji rolnej (budynkiem stajni oraz chlewni i wiaty):
-budynek stajni o pow. użytkowej 748m2, wolnostojący, parterowy, z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, wykonany w technologii tradycyjnej w 1980r. Wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i przegrody technologiczne.
-budynek chlewni o pow. użytkowej 223,50m2, wolnostojący, parterowy, z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, wykonany w technologii żelbetowej w 1998r. z dobudowaną wiatą drewnianą o pow. 155,20m2. Wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i przegrody technologiczne.

Część działek 173/1 i 179/1 użytkowana jest rolniczo. Pola uprawne zlokalizowane są na północ od zabudowań i biegną aż do granic adm. miejscowości Zaręba. Działki rolnicze graniczą ze sobą tworząc jedną całość, położoną na północ i zachód od zabudowań (oddzielone drogami śródpolnymi). Dojazd do działek siecią dróg gruntowych śródpolnych. Działki położone na terenie lekko pofałdowanym, pozbawionym drzew i krzewów. Grunty rolne o pow. 0,7421 ha (z przewagą gruntów rolnych kl.III-0,4256ha) oraz grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkalno-zagrodową: część działki nr 173/1 o pow. 2,93ha aktualnie użytkowane jako rolne.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. nr 172/1) przez sąsiednie gospodarstwo rolne.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 765 600,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 1 324 200,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 176 560,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika w PKO BP S.A nr 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                          Komornik Sądowy

                                                                                                                                      Anna Kuźmicka-Dudek

15-12-2023 KM 2207/20 I licytacja mieszkanie Lubań

                                                                                                      O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-12-2023 o godz. 08:10 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Lubaniu przy ul. Przemysłowej 4B dla którego w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu prowadzona jest księga wieczysta nr KW JG1L/00036758/9 wraz z udziałem 14210/100000 części w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności działki gruntu nr 17/9 objętej księgą wieczystą KW nr JG1L/00023217/1.Lokal położony jest na II kondygnacji, tj. I piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego, wzniesionego ok.1920r w technologii tradycyjnej murowanej z cegły jako budynek przemysłowy, przebudowanego na cele mieszkaniowe ok. 10 lat temu. Mieszkanie składa się z pokoju połączonego z kuchnią, 3 pokoi , łazienki, wc, przedpokoju, korytarza i pomieszczenia gospodarczego o łącznej pow. użytkowej 110,40m2.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania zasilaną z pieca gazowego dwufunkcyjnego.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 476 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 357 000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 47 600,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika w PKO BP S.A nr 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                           Komornik Sądowy

                                                                                                                                       Anna Kuźmicka-Dudek