KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LUBANIU ŚL.

Anna Kuźmicka-Dudek

Licytacje nieruchomości

Tutaj znajdziecie Państwo wszystkie aktualne obwieszczenia o licytacjach nieruchomości.

11-12-2019r KM1886/18 I licytacja grunty Siekierczyn

                                                                                  O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11-12-2019 o godz. 08:10 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

                                                                            P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 3,68ha, w tym: dz.nr 472/3 o pow.3,10ha stanowiącej łąki trwałe ŁIII i ŁIV oraz dz.nr 447/13 o pow.0,58ha stanowiącej grunty orne RIVa i RIIIb  położonej w miejscowości Siekierczyn i należącej do dłużnika oraz posiadająca założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00033765/0.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                  89 600,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:                        67 200,00 zł.


Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 8 960,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :
PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                                                                      Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                                  Anna Kuźmicka-Dudek

11-12-2019r KM1583/16 I licytacja warsztat Lubań

                                                                                   O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11-12-2019 o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

                                                                            P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

działki gruntu nr 9/85 o łącznej powierzchni 517 m2 w użytkowaniu wieczystym do 05-12-2089r zabudowanej budynkiem usługowym, jednokondygnacyjnym z zapleczem biurowo-socjalnym stanowiącym odrębną nieruchomość o łącznej powierzchni użytkowej 117,90m2. Budynek poddany modernizacji został przystosowany do funkcji usługowej: warsztatu samochodowego ze stanowiskami do obsługi serwisu opon.


Nieruchomość  położona jest w Lubaniu ul. Przemysłowa i stanowi własność dłużnika oraz posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00029757/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                  116 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:                         87 000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 11 600,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :
PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                                                                 Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                             Anna Kuźmicka-Dudek

11-12-2019r KM1573/18 I licytacja mieszkanie Lubań

                                                                                 O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11-12-2019 o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

                                                                       P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego nr 54 położonego na I piętrze 6-klatkowego bloku mieszkalnego wielorodzinnego, wzniesionego w technologii wielkiej płyty i elementów prefabrykowanych , oddanego do użytku w 1986r. Lokal składa się z trzech pokoi w tym pokój dzienny z wyjściem na balkon, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 61,10m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewanie zasilaną z zewnętrznej sieci grzewczej i telekomunikacyjną. Lokal położony w Lubaniu przy ul.Wł.Hermana 4E/54 stanowi własność dłużników i posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00019884/6.

Nieruchomość/prawo oszacowane jest na kwotę:                                                  176 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:                                       132 000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 17 600,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :
PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                                                                    Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                               Anna Kuźmicka-Dudek

11-12-2019r KM1682/16 I licytacja nieruchomość Pisarzowice

                                                                                   O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11-12-2019r o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

                                                                          P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Nieruchomości gruntowej dz.nr 113/1 i 115/1 o łącznej pow. 2000m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym  dwukondygnacyjnym ze strychem nieużytkowym i z częścią gospodarczą. Łączna pow. użytkowa części mieszkalnej wynosi 255,20m2 a części gospodarczej 78,80m2. Nieruchomość położona jest w  miejscowości Pisarzowice nr 83, gm. Lubań i stanowi własność dłużnika  oraz posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00009214/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                  254 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:                        190 500,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 25 400,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :
PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                                                             Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                         Anna Kuźmicka-Dudek